Företaget

Kodials Grönsaker

Kodials grönsaker är ett familjeföretag som startade i liten skala 1988 och som idag har ekologisk odling både på friland och i växthus.

Ravel Kodial från Punjab i norra Indien kom till Finland 1980 och började sin utbildning vid Martens trädgårdsskola i Övermark. Efter att ha utökat sina kundskaper om grönsaksodling i Finland genom praktik och arbete inom branchen började han och frun Berit bygga upp och utveckla sin egen odling och sälja egna produkter.

Idag odlas frilandsgrönsaker på ca 10 ha och i växthusen på 2000 m2 inleddes odligen vår-vintern 2005. I produktsortimentet finns ca 140 olika grönsaker som odlas i Biolan grundgödslad torv med endast extra tillskott av hönsgödsel. I hallen på 400 m2 sker sortering, tvättning och förpackning av rotsaker och potatis. Där finns också tre kyllager för endamålsenlig lagring under vintern.

I början av växthusodlingen konstaterade Ravel att grundvattnet innehöll för mycket salter för att växthusgrönsakerna skulle växa ordentligt. Därför borrades en egen brunn med eget reningsverk som garanterar att grönsakerna får friskt och rent vatten som är livsviktigt för deras tillväxt och utveckling.

Idag har Berit och Ravel också en heltids och en deltidsanställd som de tillsammans med sköter odling, skördning, förpackning och mycket annat som hör till företagets omväxlande arbetsuppgifter. Under högsäsong arbetar även familjens två söner i företaget och dottern hjälper också till vid behov. Under så-, rens- och skördearbetet anställs även några personer för kortare och längre perioder.

Kodials Grönsaker har åretruntodling i växthuset och kan garantera sina kunder oavbruten och säker leverans året om.
Transporterna sker med den egna lastbilen, som är utrustad med kyl- och värmeaggregat, till ca 30 butiker i Vasa, Seinäjoki, Laihela, Vörå och Korsholm. Kunder finns även i Vanda och Helsingfors. På närområdet använder många restauranger, skolor och privatpersoner de smakrika och ekologiska grönsakerna.

År 2003 fick Ravel utmärkelsen ”Årets ekoprofil” av Svenska Österbottens Ekologiska förening.

Svenska Kungaparet fick smaka på Berit och Ravels ekologiska grönsaker vid besök i Vasa år 2006 då Kodials Grönsaker levererade 22 olika produkter till middagen.

Berit och Ravel önskar utveckla sin ekologiska odling och sina produkter enligt kundernas behov och enligt sin övertygelse om att ekologskt odlade grönsaker är det rätta hälsosamma alternativet för konsumenterna!